Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

 

Aktualności

2018-02-05

Zarządzenie Nr 399/18 Wójta Gminy Siepraw  z dnia  5 lutego 2018 r.   w sprawie wyboru ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 399/18 Wójta Gminy Siepraw z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§1
Podaję do wiadomości publicznej  wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wykaz podmiotów, którym udzielono  dotacji z Budżetu Gminy Siepraw w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak załącznik do zarządzenia.

§2
Organizacje pozarządowe otrzymujące dotację na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Siepraw. Zróżnicowanie kwoty dotacji uwarunkowane jest liczbą osób z terenu Gminy Siepraw, które uczestniczą w zajęciach sportowych doskonaląc swoje umiejętności sportowe oraz są formą aktywnego spędzania wolnego czasu od pracy lub nauki oraz liczbą osób, które oglądają organizowane rozgrywki sportowe spędzając w ten sposób wolny czas od pracy i nauki.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw

/-/Tadeusz Pitala


Załącznik do Zarządzenia Nr 399/18 Wójta Gminy Siepraw  z dnia  5 lutego  2018 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  .
 

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

Kwota otrzymana

        1. 

Ludowy Klub Sportowy  „Karpaty” Siepraw wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 000214829 -

Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej  i innych imprez sportowych   w Sieprawiu

77 000,00 zł

77 000,00 zł

        2. 

Ludowy Klub Sportowy  „Jordan Sum” Zakliczyn, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach pod numerem 17/R/KS

Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej  i imprez sportowych w Zakliczynie   

 

42 100,00 zł

 

42 100,00 zł 

        3. 

Krakowski Klub Narciarski Siepraw-ski wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000286646

Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie sportów zimowych głównie narciarstwa alpejskiego

5 900,00 zł

5  900,00 zł

        4. 

Stowarzyszenie Rodzinny Klub Sportowy Rakieta   wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach pod numerem 28/R/KS

Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Siepraw i okolic

6  000,00 zł

6 000,00 zł

        5. 

Stowarzyszenie Wielicki Klub Sportowy OYAMA wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce pod numerem 26

Oyama Karate sport na medal

4 000,00 zł

2 000,00 zł

 

 

 

 

Załączniki:

« Powrót