Imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy

 

Aktualności

2008-07-18

Piknik integracyjny

Piknik integracyjny

W ramach programu współpracy 8 czerwca gościliśmy w naszej Gminie słowackich partnerów. Spotkanie to było związane z wymianą doświadczeń pomiędzy środowiskami Strażaków. Odbyły się Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Siepraw, pokaz sprawnościowy „oldboyów” OSP Siepraw i drużyny bojowej ze Słowacji, pokazy ratownictwa technicznego. Piknik integracyjny swoją obecnością uświetniła Orkiestra Dęta „Sieprawianka”.

 

Odwiedzająca nas grupa Słowaków poza urokami Gminy Siepraw miała okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturalnym Małopolski, odwiedzając jej „serce” czyli Kraków. Starosta Słowacki Stefan Bajtos w rozmowach podkreślał duże zaangażowanie zarówno władz samorządowych jak i lokalnych środowisk Gminy Siepraw w proces tworzenia przyjaznych relacji pomiędzy naszymi gminami. Całość Pikniku Integracyjnego została przeprowadzona na terenie stadionu LKS „Karpaty” Siepraw. Przygotowane przez Strażaków ze wszystkich jednostek Gminy Siepraw atrakcje zgromadziły mieszkańców, którzy bacznie obserwowali wszystkie konkurencje i pokazy. Serdecznie dziękujemy Komendantowi Gminnemu Józefowi Jani, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Michałowi Przęczkowi, Prezesom Straży oraz wszystkim strażakom zaangażowanym w realizację Pikniku. Kolejne spotkanie strażaków ma odbyć się 27 lipca w gminie Spišský Štvrtok, gdzie rozegrane będą zawody strażackie o Puchar Starosty. Na zakończenie spotkania integracyjnego Starosta Stefan Bajtos zaprosił naszą Gminę do wzięcia udziału w Festiwalu Folklorystycznym, który został zaplanowany na 25 czerwca.

 

Wart wspomnieć, że nawiązana pod koniec ubiegłego roku współpraca z Gminą Słowacką przebiega bardzo owocnie i mamy nadzieję na pozyskanie środków z UE na rozwój i zacieśnienie polsko – słowackich relacji. 22 kwietnia w Krakowie odbyła się Konferencja Otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Konferencja była okazją do zapoznania się z dokumentami charakteryzującymi Program Współpracy oraz planowanymi przedsięwzięciami. Spotkanie posłużyło również zapoznaniu się z modelowymi projektami realizowanymi w ramach INTERREG III A, czyli programu UE który obowiązywał w poprzednich latach. Podczas Konferencji uczestnicy otrzymali komplet podstawowych informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej.
Podczas roboczego spotkania na początku maja br. na Słowacji w gminie Spišský Štvrtok przekazaliśmy naszym partnerom dokumenty sporządzone w języku słowackim, które otrzymaliśmy na Konferencji Otwierającej wspomniany wcześniej program. Spotkanie to było również okazją do ustalenia kierunków współpracy na rok 2008. Na ten rok zaplanowano spotkania związane z: pokazami sprawnościowymi strażaków, prezentacje kultury regionalnej, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach dla naszych gmin.

N.G.

 

« Powrót