Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Informacje podstawowe

Teren Gminy rozciąga się na Pogórzu Wielickim, w zlewni rzek Raba i Skawinka, częściowo Gmina położona jest nad Zalewem Dobczyckim. Odległość od Krakowa wynosi 18 kilometrów. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega międzynarodowa droga E 7 łącząca Kraków z południową granicą.
 

Powierzchnia Gminy wynosi 31,9 km², zamieszkuje ją około 7990 mieszkańców. W jej skład wchodzą 4 wsie: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn.

 

  English version

 

Z historii

Siepraw jest miejscowością powstałą przy starym tzw. węgierskim trakcie handlowym. Pierwsze wzmianki o nim, podobnie jak o Zakliczynie, pochodzą z lat 1325-27 kiedy to źródła wymieniają parafie w tych osadach. Musiały więc one istnieć być może już pod koniec XIII wieku. Siepraw od początków był osadą targową, za czasów Kazimierza Wielkiego mieszkańcy czerpali znaczne korzyści z handlu i opłat drogowych. Po upadku handlu z Węgrami wieś nabrała bardziej rolniczego charakteru, który przetrwał do aż do czasów współczesnych. Nieco krótszą metrykę historyczną posiada Czechówka wymieniona w zapiskach po raz pierwszy w 1398 r. i Łyczanka (II połowa XV w.). W połowie XV stulecia w Sieprawiu, Zakliczynie i Łyczance istniały folwarki powstające poprzez łączenie pól kmiecych i dzierżawę dóbr królewskich.


Zakliczyn był rodową własnością rodziny Jordanów, wywodzili się z niej m.in. starostowie dobczyccy i wójtowie myśleniccy, jak na ówczesne czasy był to dosyć znaczący ród w skali całej Małopolski. W okresie późniejszym - XVI w. duże znaczenie zdobyła także tamtejsza rodzina Wiktorów, to głównie z nimi związane są ruchy reformacyjne mające wtedy miejsce w Zakliczynie.


Około 1566 r. Mikołaj Wiktor wraz z braćmi doprowadził do profanacji miejscowego kościoła a po jego złupieniu nawet do zburzenia świątyni. Rekatolizacja osady miała miejsce ok. 1593 r., zbudowano nowy kościół jednakże działalność duszpasterską i oświatową parafia mogła w pełni podjąć dopiero około 1618 r. a więc po 25 latach.