Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Edukacja

Infrastruktura edukacyjna

Gmina Siepraw jest organem prowadzącym dla:

  1. Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu;
  2. Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie, w skład którego wchodzi; Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie
  3. Szkoła Podstawowa w Czechówce wraz z oddziałem przedszkolnym
  4. Szkoła Podstawowa w Łyczance wraz z oddziałem przedszkolnym
  5. Gimnazjum w Sieprawiu.

Sieć szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców Gminy.
Nie wszystkie dzieci zamieszkałe w Gminie uczęszczają do naszych szkół. Ok. 100 dzieci uczy się poza Gminą.
Wszyscy uczniowie uczą się na jednej zmianie, w żadnej ze szkół nie ma klas łączonych.

Szkoły podstawowe mieszczą się w czterech budynkach komunalnych. Gimnazjum korzysta z części budynku Szkoły Podstawowej w Sieprawiu oraz własnego budynku. Budynki te mieszczą się na tej samej działce i są ze sobą połączone.
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Sieprawiu korzystają z hali sportowej w Sieprawiu, ZPO w Zakliczynie, Szkoła Podstawowa w Czechówce i Szkoła Podstawowa w Łyczance posiadają własne sale gimnastyczne.


Głównym źródłem finansowania oświaty dla gminy jest tzw. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wielkość subwencji jest jednak niewystarczająca w stosunku do zadań oświatowych realizowanych przez samorząd. Powstała w ten sposób różnica, pomiędzy wielkością subwencji a wydatkami, pokrywana jest przez samorząd z dochodów własnych.
 

 

 

 

 

Załączniki: