Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Informacje ogólne

    Gmina Siepraw ma charakter podmiejski, z dobrze rozwiniętym rzemiosłem głównie szczotkarskim i ślusarskim. Około. 75% powierzchni zajmują użytki rolne ze średnio dobrymi glebami. Lasy pokrywają ponad 15% powierzchni gminy. W rolnictwie przeważa kierunek ogólny, większość gospodarstw jest rozdrobniona. Część z nich prowadzi specjalistyczną hodowlę, np. kóz mlecznych, kur niosek i brojlerów. Spora część gospodarstw jest odłogowana z uwagi na nieopłacalność prowadzenia na nich uprawy.


    Okres po II wojnie światowej przyniósł powstanie charakterystycznego rzemiosła w Sieprawiu - wyrobu szczotek. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 630 podmiotów gospodarczych – w dużej mierze są to małe zakłady szczotkarskie. W Gminie funkcjonuje kilka większych zakładów przemysłowych jednak duża liczba mieszkańców pracuje w zakładach zlokalizowanych w pobliskich ośrodkach miejskich. Umożliwia to dobrze rozwinięta i sprawna komunikacja.


    Siepraw i okoliczne miejscowości posiadają rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Ważnym zagadnieniem dla władz gminy jest szeroko rozumiana ekologia, co znajduje wyraz m. in. w realizowanej obecnie kanalizacji sanitarnej oraz zastępowaniu ogrzewania węglowego ogrzewaniem gazowym - przykładem tych działań są nowoczesne kotłownie w szkołach podstawowych we wszystkich miejscowościach gminy. Korzystne położenie komunikacyjne sprawia, iż gmina może stać się atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych działalnością w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

    Liczbę podmiotów gospodarczych w latach 1998-2008 przedstawia poniższa tabela:

 

Rok
Liczba podmiotów gospodarczych
1998 445
1999 455
2000 425
2001 482
2002 662
2003 735
2004 505
2005 535
2006 570
2007 619
2008 623
2009 638