Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Podatki

 

Wyjaśniamy:
    Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się   Artykułymin. na tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem „B”. Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewykorzystane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. „B” – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. nr 38 poz. 454 z 2001 r.

 

 

Załączniki: