Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Ciekawostki - kalendarium gminy Siepraw

 

1870r. - powstanie pierwszej szkoły w Zakliczynie, uczył w niej ob. Dynak, wcześniej istniały szkółki parafialne.

1890r.  - powstało Kółko Rolnicze w Zakliczynie, którego twórcą był ks. Franciszek Kowski

1907r.  - założono w Sieprawiu oraz w Czechówce Kasy Stefczyka

1912r.  - powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie, pierwszym jej naczelnikiem był Alojzy Cygan.

1916r. -  konfiskata dzwonów na cele wojenne z kościoła w Zakliczynie; wojska austriackie zapłaciły za dzwony o łącznej wadze 251kg 1004 korony.

1924r.  - ks. Władysław Wójtowicz – proboszcz parafii Zakliczyn w dniach 4-6 stycznia „… z organistą Ludwikiem Olajossym na kolędzie w czasie wielkiej śnieżycy” doliczył się w swojej parafii ogółem 2  150 dusz, w tym w Zakliczynie 1  200, Czechówce 620, w Stojowicach 330.

1933r. - powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu, pierwszym jej naczelnikiem był Franciszek Baran.

1933r.  - staraniem mieszkańców wybudowano w Sieprawiu Dom Ludowy, w pomieszczeniach którego działała biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej posiadająca na stanie kilkaset pozycji.

1933r. - budowa nowej sygnaturki na kościele w Zakliczynie, zankrowano również rozchodzące się ściany kościoła.

1935r.  - od tego roku w Sieprawiu pracuje Urząd Pocztowy, zatrudniający początkowo 2 pracowników i obejmujący swym zasięgiem 8 wsi.

1935r. - początek działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechówce.

1938r.  - otwarto pierwszą szkołę we wsi Łyczanka, do szkoły uczęszczało 63 dzieci, w tym dwoje ze wsi Janowice w pow. krakowskim. Szkoła mieściła się w budynku prywatnym, którego właścicielem był Franciszek Kowalczyk, zajmowała jedno pomieszczenie.

1939r. - w szkole sieprawskiej uczyło 7 nauczycieli.

1945r.  - wskutek działań wojennych spłonęła Szkoła w Zakliczynie .

1946r.  - zakup z funduszy społecznych motopompy dla OSP w Sieprawiu.

1947r. - Urząd Wojewódzki w Krakowie uznał Kościół Parafialny w Zakliczynie za zabytek ,zasługujący na ochronę prawną.

1949r.  - przeniesienie siedziby władz gminy z budynku prywatnego p. Marii Grabowskiej – Siepraw 503 do budynku byłego dworku.

1949r. - zakup z funduszy społecznych motopompy dla OSP w Zakliczynie.

1952r.  - wybudowano i oddano do użytku murowaną szkołę w Zakliczynie.

1954r. - ostatni rok istnienia gminy zbiorowej w Sieprawiu, w skład której wchodziło 10 wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka, Łyczanka, Byszyce, Gorzków, Bieńkowice, Nowa Wieś, Stojowice, Zawada.

1954r. - utworzenie gromady w Zakliczynie, w skład której weszły jeszcze wsie Czechówka i Stojowice.

1957r.  - reaktywacja w Sieprawiu Kółka Rolniczego.

1957r.  - uruchomienie stałej komunikacji PKS. Autobusy kursowały na linii Myślenice – Siepraw, Myślenice – Zakliczyn, Siepraw – Kraków.

1957r. - uruchomienie poczty w Zakliczynie, obsługiwała ona 3 wsie: Zakliczyn, Czechówkę i Bieńkowice.

1957r.  - rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej w Sieprawiu, która miała być największa i najnowocześniejsza w powiecie myślenickim.

1958r. - powstanie Kółka Rolniczego w Łyczance.

1958r.  - reaktywacja Kółka Rolniczego w Zakliczynie zrzeszającego na początku ok. 60 członków, prezesem został Stanisław Baran  - Radny Rady Gminy w Sieprawiu.

1959r. - otwarcie w Domu Ludowym stałego kina o wdzięcznej nazwie ,,Poranek”.

1959r.  - założenie Kółka Rolniczego w Czechówce, na stanie którego znajdował się początkowo ciągnik z zestawem maszyn oraz agregat omłotowy.

1959r. - rozpoczął działalność Ośrodek Zdrowia w Sieprawiu w prywatnym budynku radnego Mariana Cholewy na Psiarze.

1960r. - powołano do życia Spółdzielcze Zrzeszenie Chałupników i Wytwórców Domowych Szczotkarzy, mające początkowo 200 członków.

1960r. - wybudowano w czynie społecznym remizę w Sieprawiu.

1961r. - likwidacja Gromadzkiej Rady Narodowej w Zakliczynie.

1961r.  - rok założenia w Łyczance Ochotniczej Straży Pożarnej.

1961r.  - zakup dla Kółka Rolniczego w Sieprawiu pierwszego ciągnika „Ursus C325” wraz z zespołem maszyn oraz agregatu omłotowego o wydajności 10q/h.

1961r.  - wyłączenie wsi Stojowice z gromady Siepraw i przyłączenie jej do gromady Dobczyce.

1961r.  - w dniach odpustu Matki Bożej Różańcowej ( 1-2 października) wizytację kanoniczną parafii Zakliczyńskiej zarządzanej przez proboszcza ks. Kazimierza Feliksa przeprowadził ks. Bp. Karol Wojtyła.

1962r. - wybudowanie nowej szkoły w Łyczance jako pomnika na Tysiąclecia Państwa Polskiego z funduszy państwowych przy udziale czynu społecznego mieszkańców o wartości ok. 200 tyś. zł.

1962r. - przeniesienie poczty w Zakliczynie do budynku znajdującego się na terenie wsi Czechówka.

1963r.  - przekształcenie założonego 3 lata wcześniej przedszkola wiejskiego w Zakliczynie w placówkę typu miejskiego. Do przedszkola uczęszczało 20 dzieci.

1964r. - Kółko Rolnicze w Sieprawiu zrzesza 150 członków i dysponuje: 5 zespołami ciągnikowymi, 2 agregatami omłotowymi, bukownikiem, żniwiarką, snopowiązałką i innym sprzętem rolniczym.

1964r. - na terenie gromady Siepraw jest 8 samochodów osobowych ok. 200 motocykli i kilkaset rowerów. Stan telewizorów oszacowano na ok. 40, a pralek elektrycznych ,,na jeszcze więcej”, radioodbiorników zaś na kilkaset sztuk.

1964r.  - w szkole Podstawowej w Czechówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli, szkołą kieruje p. Eleonora Cygan.

1964r. - w Domu Ludowym w Sieprawiu rozpoczęła działalność klubo – kawiarnia, mająca na wyposażeniu telewizor oraz gry towarzyskie.

1964r. - do szkoły w Łyczance uczęszcza 135 dzieci i uczy 4 nauczycieli.

1964r.  - podjęcie decyzji o budowie remizy strażackiej w Łyczance z salą widowiskową na terenie zakupionym ze składek społecznych, budowę rozpoczęto w roku następnym.

1965r.  - dla poprawienia komunikacji z Sieprawia do Krakowa i do Myślenic przystąpiono do budowy w czynie społecznym drogi Siepraw – Olszowice przez Łysą Górę II i Madejki. Do pracy użyto po raz pierwszy ciężkiego piętnastotonowego spychacza.

1966r. - przekazanie w użytkowanie remizy strażackiej w Zakliczynie oraz samochodu bojowego ufundowanego przez społeczeństwo wsi , straż oraz GRN w Sieprawiu.

1966r. - uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej 8-klasowj w Sieprawiu, szkoła ta była największą tego typu placówką w powiecie.

1966r.  - przystąpiono do dalszej elektryfikacji we wsiach Łyczanka i Czechówka oraz w przysiółkach Sieprawiu: Pasternik, Łany i na Grabiu.

1967r. - wybudowano pierwszy w gromadzie odcinek drogi ,,smołowanej” o dł.3,5 km: Siepraw –Olszowice przez Łysą Górę II .

1967r.  - oddanie do użytku boiska szkolnego w Zakliczynie, wykonano również remont kapitalny szkoły.

1967r.  - otwarcie Domu Strażaka w Łyczance.

1968r.  - spalił się „Stary Kościół” w Sieprawiu.

1968r.  - działające w Sieprawiu Spółdzielcze Zrzeszenie Chałupników i Wytwórców Domowych zostało przekształcone w Spółdzielnię Pracy w Sieprawiu.

1969r.  - zbudowano linię telefoniczną do szkół w : Łyczance i Zakliczynie.

1969r. - Otwarcie baru w Kawęcinach gdzie serwowano prócz napoi również ,, dania z kuchni”.

1970r.  - na terenie Gromady Siepraw działają: 13 sklepy, 3 bary, 1 masarnia, 1 piekarnia, 7 punktów usługowych, 1 magazyn towarów masowych, 1 punkt skup zwierząt handlowych. GS prowadzi również dwa kluby rolnika i ośrodek nowoczesnej gospodyni.

1970r.  - zakończenie przebudowy drogi powiatowej Myślenice – Wieliczka na odcinku od Borzęty do Gorzkowa.

1972r. - inauguracja roku szkolnego województwa krakowskiego w nowo otwartej w Sieprawiu Gminnej Szkoły Zbiorczej, przy udziale licznie obecnych przedstawicieli władz partyjnych, państwowych i oświatowych.

1972r.  - oddanie do użytku budynku GS w Zakliczynie.

1973r.  -  przestają istnieć gromady, w ich miejsce powstają nowe jednostki organizacyjne – gminy.

1973r.  - powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury w Sieprawiu, kierownikiem tej placówki został Jerzy Wójcik – absolwent ASP.

1974r. - zakończono budowę drogi Zakliczyn – Brzączowice p. Kamionkę.

1974r. - we wsi Łyczanka uruchomione zostało przedszkole państwowe mieszczące się w budynku szkoły.

1975r. - oddanie do użytku nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu.

1975r.  - Urząd Gminy w Sieprawiu zatrudnia 16 pracowników oraz 4 instruktorów Gminnej Służby Rolnej.

1976r.  - ukończono meliorację wsi Siepraw.

1976r.  - Instytut Obróbki Skrawaniem odkupił od Państwa Iwaszkiewiczów dwór w Zakliczynie.

1976r. - zakończenie rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Kawęcinach.

1976r.- zakończenie melioracji wsi Siepraw.

1977r. - podział wsi Siepraw na 3 sołectwa.

1979r. - ruszyła produkcja w nowej piekarni GS-u w Kawęcinach.

1979r.  - zakończenie melioracji wsi Czechówka.

1979r.  - Koło Gospodyń Wiejskich, wraz z nauczycielami Gminnej Szkoły Zbiorczej w Sieprawiu oraz Urząd Gminy przyjęli w szkole delegację 45 kobiet z Ludowej Republiki Węgier. Gości zapoznano z warunkami pracy kobiet z Sieprawiu w ich gospodarstwach rolnych oraz osiągnięciami tutejszych kobiet w pracy na roli.

1981r. - zajęcie przez Gminę Siepraw I miejsca w Województwie Miejskim Krakowskim pod względem wysokości produkcji rolnej, otrzymano nagrodę w wysokości 750 tyś zł.

1982r.  - kronika gminna podaje, że oddano do użytku 12,1 km dróg, zaznaczając, że były to inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych jak również w tym roku.

1983r.  - zmarł długoletni kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia dr. Karol Rubiś.

1983r. - budżet gminy zamknął się kwotą 54.864.000, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

1983r.  - Dziennik Polski donosi, że „staraniami władz Gminy powstają, nowe drogi (niektóre z chodnikami), nowe budynki dla Spółdzielni „Sieprawianka” produkującej drewniane zabawki, eksportowane min. do Szwecji, zakłady usługowe (warsztat samochodowy, szewski, krawiecki, fryzjerski itp.). Planuje się wybudowanie w 1985 roku domu towarowego oraz domu nauczyciela.

1984r. - stan pogłowia bydła wynosił 1692 szt. a trzody chlewnej 1285 szt. Odnotowano dobre wyniki w skupie mleka, jaj i drobiu. RSP ,,Odrodzenie” posiada 790 szt. Owiec.

1985r. - oddanie do użytku rozbudowanej remizy OSP w Łyczance.

1985r.  - Gmina Siepraw zajęła I miejsce w województwie krakowskim w konkursie „Mistrz Gospodarki ‘85”.

1985r. - oddano do użytku sklep GS-u w Czechówce.

1985r.  - w turnieju Drużyn Niezrzeszonych organizowanych warunkami m. in. przez GTS Wisła, drużyna z Sieprawiu oparta o zawodników piłkarskich zdobyła I miejsce. Opiekunem zespołu był nauczyciel matematyki p. Krzysztof Bazyl.

1986r.  - położona została masa bitumiczna na drodze Siepraw – Byszyce na odcinku 1 km.

1986r.  - drużyna LKS Karpaty Siepraw po raz pierwszy awansowała do ligi okręgowej.

1987r.  - powstało sanatorium we dworze w Zakliczynie. Kuracjusze leczyli w nim choroby narządów ruchu, dróg oddechowych, choroby przewodu pokarmowego, nerwice i stany wyczerpania.

1989r.  - Narodowy Spis Powszechny wykazał, że Gmina posiada 6  648 mieszkańców, w tym pracujących w rolnictwie 1  687 oraz 1  369 pracujących poza nim.

1989r. - położono asfalt na drodze gminnej przez Zakliczyn – Wieś na długości 2 km.

1989r.  - na początek tego roku Gmina Siepraw posiadała 6  648 mieszkańców, w tym ludności pracującej w rolnictwie 1687, a poza 1369 osób.

1990r.  - ostatnia sesja Gminnej Rady Narodowej w Sieprawiu. Początek działania nowego samorządu gminnego. Rada Gminy Siepraw w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrała Wójtem Gminy Tadeusza Pitalę, sprawującego tę funkcję do dnia dzisiejszego.

1990r.  - zakończono budowę strażnicy OSP Zakliczyn.

1991r. - centrum handlowe z Kawęcin przeniosło się na teren wokół siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty”, znajdował się tam pawilon handlowy, kawiarnia, siedziba GOK, biblioteka.

1991r.  - proboszczem parafii w Zakliczynie został ks. Stanisław Pająk, poprzednio proboszcz w Chełmku.

1991r.  - beatyfikacja przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Rynku Krakowskim Anieli Salawy

1992r.  - koniec gazyfikacji wsi w Gminie Siepraw.

1993r.  - budowę szkoły w Czechówce odwiedził Minister Oświaty wraz z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty.

1994r.  - Rada Gminy przekazała do użytkowania nowo zbudowaną strażnicę OSP w Sieprawiu. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Wojewoda Krakowski Tadeusz Piekarz.

1994r.  - uroczyste otwarcie nowej szkoły w Czechówce. Szkołę poświęcił ks. Biskup Kazimierz Nycz. W budynku szkoły mieści się 9 klas lekcyjnych dla ok. 220 dzieci.

1994r.  - powstał Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Myślenicach.

1995r.  - Gmina Siepraw liczy 7  040 mieszkańców. W roku poprzednim urodziło się 91 dzieci, odnotowano 91 zgonów w USC zawarły małżeństwo 64 pary.

1995r.  - ukazuje się pierwszy numer gazetki gminnej, która pierwotnie miała tytuł „Gmina Siepraw”. Pierwszym jej redaktorem naczelnym został Andrzej Bujas.

1996r.  - w numerze nr 2 gazetki gminnej, która przyjęła nazwę „Z Czterech Stron Gminy” podano spis telefonów mieszkańców Gminy Siepraw – spis ten pozostał w naszych domach do dnia dzisiejszego.

1997r.  - w lipcu „powódź stulecia” spowodowała wylanie rzeki Sieprawki: zalało 3 domy na 30 cm, a obiekty sportowe w Sieprawiu do wysokości 1 m.

1998r.  - likwidacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. Opiekę zdrowotną w formie przetargu powierzono lekarskim praktykom prywatnym, które będą dzierżawić pomieszczenia w budynku ośrodka od Gminy.

1998r. - zakończono budowę wodociągów w Gminie.

1999r. - powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej.

2000r.  - oddanie do użytku nowoczesnej hali sportowej przy szkole w Zakliczynie.

2000r. - Siepraw świętuje uroczyście swoje 700-lecie.

2002r. - Wojewódzkie obchody ,,Dnia Strażaka Ochotnika ” w Sieprawiu.

2002r.  - po dwunastu latach duszpasterzowaniu odszedł z Parafii w Zakliczynie ks. Proboszcz Stanisław Pająk.

2002r.  - wybory samorządowe do Rady Gminy IV kadencji.

2003r.  - Ksiądz biskup Kazimierz Nycz odwiedził wszystkie szkoły na terenie Gminy Siepraw oraz Urząd Gminy.

2003r.  - Wojewódzki przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieprawiu.

2003r. - Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej II etap w Sieprawiu który obejmuje część obszarów następujących przysiółków Wieś I, Wieś II, Brzeg. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2,1 mln. zł, 50% kosztów finansowanych jest ze środków UE w ramach programu SAPARD.

2003r.  - Rada Gminy uchwaliła Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn, plan zaczął obowiązywać od 5 marca 2004r.

2004r.  - Rada Gminy uchwaliła Plan zagospodarowania przestrzennego części Sieprawia /teren przemysłowy/ koło oczyszczalni ścieków w Sieprawiu, plan obowiązuje od 18 czerwca 2004 r.

2004r.  - Wichura zniszczyła 15 budynków w Gminie Siepraw, uszkodzone zostały linie energetyczne oraz telefoniczne.

2004r.  - Rada Gminy uchwaliła Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Siepraw i Łyczanka.

2004r.  - powstała pierwsza klasa integracyjna w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.

2004r.  - Kościół św. Michała Archanioła w Sieprawiu został ogłoszony sanktuarium bł. Anieli Salawy.

2004r.  - Swoją działalność rozpoczął kompleks narciarski „Siepraw – ski”.

2006r.  - Gmina Siepraw jest gospodarzem Obchodów Dnia Strażaka Województwa Małopolskiego.

2006r.  - Powstanie Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna Podkowa” integrująca pięć gmin: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw i Wiśniowa.

2006r.  - Zakończono budowę parkingu i punktu informacji turystycznej przy Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Budowa parkingu jest dofinansowana z Programu „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

2006r. - Modernizacji drogi gminnej Siepraw Wieś – Siepraw Grabie na długości 2, 431 km.

2006r.  - Mieszkaniec Sieprawia p. Stanisław Chorobik został Starostą Powiatu Myślenickiego.

2006r.  - W wyborach samorządowych została wybrana nowa Rada Gminy V kadencji na lata 2006 – 2010.

2007r.  - Ksiądz Proboszcz parafii Siepraw Piotr Kluska został Dziekanem dekanatu Mogilany.

2007r.  - Gimnazjum w Sieprawiu wspólnie ze szkołą w La Roca del Valles w Hiszpanii realizuje projekt „Wolontariusz w zjednoczonej Europie”.

2007r.  - 85 rocznica śmierci bł. Anieli Salawy.

2007r.  - W Gminie Siepraw odbyły się IX Dożynki Powiatu Myślenickiego.

2007r.  - Gmina Siepraw nawiązała partnerską współpracę z Gminą Słowacką Spiŝský Štvrtok.

2008r.  - zmarł Ksiądz Prałat Marian Małysiak w wieku 95 lat.

2008r.  - nadanie patrona Szkole Podstawowej w Czechówce, im. Św. Brata Alberta.

2008r.  - Uroczyste obchody 60 – lecia Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Siepraw.

2008r. - Otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum w Sieprawiu (19.09.08), na wieczornym koncercie z okazji otwarcia hali wystąpił Zbigniew Wodecki z zespołem.

2008r. - 6 grudnia został otwarty kompleks sportowy ORLIK 2012 w Sieprawiu, na otwarciu obecny był Minister Sportu Mirosław Drzewiecki