Imieniny:
Anastazji, Szymona, Tadeusza

Projekty Kulturalne

  ROK 2013

Projekty:

Tytuł operacji: Doposażenie orkiestry dętej „Sieprawianka” poprzez zakup mundurów galowych”
Cele operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków orkiestry dętej „Sieprawianka”
Przyznana pomoc: 24 500 zł


Operacja pod nazwą „Doposażenie orkiestry dętej „Sieprawianka” poprzez zakup mundurów galowych” przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest orkiestra dęta oraz zaktywizuje lokalne środowisko do czynnego udziału w kulturze poprzez poprawę estetyki występów orkiestry dętej. Orkiestra liczy 38 członków (30 mężczyzn, 8 kobiet), posiada ponad 50-letnią tradycję działalności na terenie Gminy Siepraw. Jej występy cieszą się dużą popularnością i uświetniają szereg wydarzeń kulturalnych, kościelnych, sportowych i patriotycznych. Poza walorami muzycznymi ważną częścią występu orkiestry jest estetyka ubioru. Doposażenie w mundury galowe będzie inwestycją w przyszłość i pozwoli zachować lokalne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.


W ramach projektu zostanie zakupione:
- 30 marynarek galowych męskich
- 8 marynarek galowych damskich
- 38 par spodni
- 8 spódnic
- 38 koszuli z długim rękawem
- 38 koszul z krótkim rękawem
- 38 krawatów
- 38 czapek rogatywek
- 38 toreb na pulpit i nuty
- 38 pokrowców na mundury
- 312 oznaczeń na każdy zakupiony element
- 200 sztuk broszury informacyjnej


Rezultatem operacji będzie również:
- podniesienie świadomości muzycznych mieszkańców
- podniesienie walorów estetycznych występów orkiestry
- zachowanie lokalnego dziedzictwa
- zwiększenie udziału mieszkańców w odbiorze wydarzeń kulturalnych


Broszura informacyjna będzie doskonałym nośnikiem informacji o realizowanej operacji, pozwoli przybliżyć historię i tradycje muzyczne orkiestry dętej oraz poinformuje o korzyściach płynących z realizacji operacji w tym zachowania lokalnego dziedzictwa. Zostanie ona udostępniona mieszkańcom Gminy nieodpłatnie – w Domu Kultury, Urzędzie Gminy, szkołach, kościołach oraz w trakcie występów orkiestry.

 

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2013

Drodzy Mieszkańcy!
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, serdecznie zaprasza na wydarzenia kulturalne podczas których można będzie zgłaszać inicjatywy kulturalne, które chcielibyście zrealizować.
Projekt ma na celu zmianę podejścia do działań kulturalnych.

19.05.2013

„Mój przepis na kulturę”
Spotkanie mieszkańców na terenach rekreacyjnych przy kompleksie sportowym Słoneczny Park
15.00 – 20.00
W programie:
- zajęcia animacyjne dla całych rodzin
- otwarta scena - pokaż jak odnajdujesz się w kulturze jaki jest Twój przepis na kulturę, podziel się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
16.30 warsztaty ceramiczne, warsztaty pejzażu w plenerze
Na spotkaniu możesz zgłosić swoją inicjatywę
na „Ścianie - Mój przepis na kulturę"

Impreza ma charakter piknikowego spotkania mieszkańców więc prosimy zaopatrzyć się w koc i koszyk piknikowy, będzie możliwość podzielenia się słodkościami z innymi uczestnikami. Zapraszamy wszystkich do otwartych konsultacji społecznych i zgłaszania swoich pomysłów na kulturę.

W razie złych warunków pogodowych impreza zostanie przeniesiona na halę sportową.

16.06.2013

Dzień Otwarty Domu Kultury - wybór inicjatyw

15.00 – 20.00
W programie
- znani mieszkańcy Gminy i nie tylko będą czytać bajki dla dzieci
- mieszkańcy wykonają obraz pod hasłem DOM KULTURY +
- mieszkańcy własnoręcznie wykonają podkoszulki z deklaracją "Jestem głodny kultury”
- gry i zabawy
- występ dziecięcego zespołu „Poranek”
- poczęstunek

Każdy uczestnik może uzupełnić ankietę, w której zdecyduje jakie inicjatywy zgłoszone 19.05.2013 popiera i chciałby aby były realizowane.


12.07.2013

19.00
Prezentacja wybranych inicjatyw i podsumowanie realizacji zadań w ramach 1 części projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne


Drodzy mieszkańcy, tylko od Waszego zaangażowania zależy jakie wydarzenia kulturalne będą mogły być zrealizowane od 15 września do 30 listopada 2013 r.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”

 

  Projekt KONSERWATOR
program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

W 2013 r. Stażystą została Pani Ewelina Rak

Projekt KONSERWATOR program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia to szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych Jest on adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z podanych ofert pracy lub stażu zawodowego, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu.

Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Przed wypełnieniem dokumentów bezwzględnie zapoznaj się z „Regulaminem rekrutacji”, w którym znajdziesz także zasady uczestnictwa w projekcie.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl Wydrukuj formularz bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 22 lutego 2012r. Możesz zostawić go także w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Uczestnicy projektu:

spotkają się z doradcą zawodowym w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania;
odbędą 6 - miesięczne zatrudnienie (wysokość wynagrodzenia brutto to ok. 1800 zł) lub 6 - miesięczny staż zawodowy (wysokość stypendium stażowego to ok. 950 zł netto);
uzyskają możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy, jeśli jest one inne niż ich miejsce zamieszkania (miesięczna wysokość zwrotu to maksymalnie 140 zł)
będą uczestniczyć w warsztatach poszukiwania pracy oraz zostaną objęci wsparciem pośrednika pracy;
dla części osób zaplanowano szkolenia zawodowe.

O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 315.
O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy. Inne oferty pracy w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl.

W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się z realizatorem projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 315 osobiście,

telefonicznie (0-12/61-98-433)

bądź mailowo: konserwator@wup-krakow.pl

 

 

ROK 2012

Projekt KONSERWATOR
program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt KONSERWATOR program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia to szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych Jest on adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z podanych ofert pracy lub stażu zawodowego, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu.

Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Przed wypełnieniem dokumentów bezwzględnie zapoznaj się z „Regulaminem rekrutacji”, w którym znajdziesz także zasady uczestnictwa w projekcie.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl Wydrukuj formularz bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 22 lutego 2012r. Możesz zostawić go także w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Uczestnicy projektu:

spotkają się z doradcą zawodowym w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania;
odbędą 6 - miesięczne zatrudnienie (wysokość wynagrodzenia brutto to ok. 1800 zł) lub 6 - miesięczny staż zawodowy (wysokość stypendium stażowego to ok. 950 zł netto);
uzyskają możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy, jeśli jest one inne niż ich miejsce zamieszkania (miesięczna wysokość zwrotu to maksymalnie 140 zł)
będą uczestniczyć w warsztatach poszukiwania pracy oraz zostaną objęci wsparciem pośrednika pracy;
dla części osób zaplanowano szkolenia zawodowe.

O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 315.
O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy. Inne oferty pracy w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl.

W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się z realizatorem projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 315 osobiście,

telefonicznie (0-12/61-98-433)

bądź mailowo: konserwator@wup-krakow.pl

  Projekty

Tytuł operacji: Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa kulturowego Gminy Siepraw przez zakup strojów regionalnych i organizację warsztatów dla Grupy Folklorystycznej z Gminy Siepraw.


Nr umowy o przyznanie pomocy: 003286930- UM0640985/10

Zawarta w dniu 19.08.2012

Wniosek o płatność: 01.09.2012- 30.09.2012

Przyznana pomoc: 24 500zł

Koszty inwestycyjne: 19 394, 46zł

Środki własne: 45 318,07zł

            Celem realizacji operacji jest promocja obrzędów, tradycji i zwyczajów występujących na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Gminy Siepraw. Przeprowadzenie operacji pozwoli aktywnie uczestniczyć mieszkańcom Gminy Siepraw w pracach nad odtworzeniem i zachowaniem tradycji ludowych. Operacja wpisuje się w realizację celów LSR- cel: 3 "Wzrost integracji społecznej, samorealizacji na poziomie lokalnym", LSR- cel: 3.5 "Tworzenie oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców całego obszaru, przy współudziale mieszkańców".
 

                Zadania do realizacji:                                                                                                                

1. Całość operacji oparta jest na istniejącym Kole Gospodyń Wiejskich z Czechówki, Grupie Folklorystycznej, Klubie 50+. Organizacje te tworzą bazę na podstawie, której możliwe będzie opracowanie zbioru opisującego tradycje występujące na obszarze Gminy Siepraw (teksty przyśpiewek, wierzenia, obrzędy).

2. Grupa Folklorystyczna pod kierunkiem instruktorów przygotowuje występ zawierający charakterystyczne i unikatowe dla Gminy Siepraw zwyczaje. W ramach pracy nad przygotowaniem występu odbędą się warsztaty z instruktorami-choreografami śpiewu oraz tańca- ruchu scenicznego.

3. Zakup strojów regionalnych - krakowskich, łącznie 32 komplety, obuwie oraz dodatki związane ze strojami.

4. Efekty pracy Grupy Folklorystycznej zostaną zaprezentowane podczas imprezy plenerowej pn. Piknik Folklorystyczny, która odbędzie się w  sierpniu 2012 r. oraz dnia integracyjnego we wrześniu 2012 roku.
 

          Przy realizacji operacji Ośrodek współpracować będzie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśniowej. Realizacja operacji będzie miała duży wpływ na pojmowanie tradycji ludowej, regionalnej przez najmłodszych mieszkańców Gminy Siepraw. Dzieci i młodzież będą miały okazję uczestniczenia w odbiorze bogatego programu artystycznego przygotowanego przez Grupę Folklorystyczną. Niewątpliwie projekt przyczyni się do konsolidacji różnych środowisk w tym osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży poprzez wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy Siepraw.
 

        Całość projektu będzie odbywała się na obiektach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu. Mieszkańcy obszaru objętego LSR zostaną powiadomieni o występach na przygotowanych w tym celu plakatach informacyjnych. Realizacja operacji przyczyni się do kreowania nowej bogatej oferty kulturalnej i dostępnej dla mieszkańców terenu Turystycznej Podkowy. Operacja wykorzystuje potencjał i aktywność społeczności lokalnej, odtwarza i zachowuje tradycję lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

 

Tytuł operacji: Uchronić od zniszczenia i zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu ze zbiorem „starych” zdjęć obszaru i mieszkańców Gminy Siepraw.


Nr umowy o przyznanie pomocy: 00346-6930-UM064068/10

Zawarta w dniu 19.08.2012

Wniosek o płatność 01.09.2012- 30.09.2012

Przyznana pomoc: 18 960,76zł

Środki własne: 8 12,04zł

Całkowity koszt: 27 086,80zł
 

        Realizacja projektu w formie publikacji albumu o zwyczajach, tradycjach oraz obrzędach mieszkańców Gminy Siepraw, przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a co ważniejsze zachęci szersze grono nie tylko dorosłych mieszkańców wsi, ale przede wszystkim młodych ludzi do działania celem zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Należy podkreślić, że realizacja operacji stanowi promocję obszaru wchodzącego w skład LGD, a nadto prowadzi do umocnienia więzi dorosłych i młodych mieszkańców z miejscem zamieszkania.
 

          Potrzeba realizacji projektu wynika z 3 powodów: braku archiwizacji „starych”, drogocennych fotografii obrazujących lokalne zwyczaje, tradycje, obrzędy a także przyrodę i urbanistykę obszaru; braku wiedzy lokalnej społeczności o sposobie życia przodków oraz słabej więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Album będzie zawierał zdjęcia z opisami oraz krótką charakterystykę wątków tematycznych przedstawionych na fotografiach. Album będzie wydany w ilości 2000 egzemplarzy, w formacie 200x190mm w twardej oprawie bez tłoczenia. Publikacja będzie zawierała około 132 strony w pełnym kolorze wydanym na papierze kredowym, matowym o grubości 135g/m2.


        Zarys spisu treści (wykorzystanie poniższych wątków tematycznych będzie uzależnione od zebranych fotografii):
1. Wstęp(będzie obejmował krótki opis warunków geograficzno-przyrodniczych, oraz krótki zarys historyczny).

2. Panorama okolic i zabudowa wsi (porównanie starej i współczesnej fotografii).

3. Ciekawsze obiekty architektury: kościoły, stara szkoła, Dom Ludowy, karczma, młyn, kapliczki, itp.

4. Zajęcia ludności: m.in. rolnictwo, kowalstwo, bednarstwo, wikliniarstwo, powroźnictwo, wyrób narzędzi rolniczych, tkactwo, garncarstwo, szczotkarstwo, stolarstwo, wyrób kłódek i innych artykułów metalowych, usługi (szewstwo, krawiectwo, itp.), handel (jarmarki, sklepy).

5. Obrzędy i zwyczaje: m.in. dożynki, zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zapusty, obrzędy Wielkanocne, Zielone Świątki, skubki, i inne.

6. Życie społeczne oraz uroczystości kościelne, rodzinne i gminne: chór parafialny, straż pożarna, szkoła, gmina, uroczystości kościelne m.in. pierwsze Komunie Święte, chrzciny, śluby i wesela, pogrzeby.
 

        Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu 2012, a zakończy we wrześniu 2012r. Zakres realizacji projektu obejmuje następujące działania:

1. Zbiór archiwalnych zdjęć, w tym ich segregacja i skanowanie oraz przygotowanie opisu. Działanie zostanie wykonane bezpłatnie przez uczniów w ramach pracy koła historycznego, które działa przy Gimnazjum w Sieprawiu pod kierownictwem nauczyciela historii. W realizację tego działania włączy się na podstawie zawartych porozumień: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej celem udzielenia pomocy w zebraniu zdjęć i ich opisu oraz Stowarzyszenie ISPINA z Gminy Dobczyce celem przekazania dobrych praktyk wynikających z realizacji podobnego projektu.

2. Wykonanie składu graficznego albumu. Działanie zostanie zlecone wykonawcy w formie umowy o dzieło.

3. Wydruk albumu. Działanie zostanie zlecone wykonawcy na podstawie zawartej umowy. Wydana publikacja zostanie oznakowana zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 

        Publikacja będzie egzemplarzem bezpłatnym i udostępniana z zachowaniem zasady równych szans.


 

 

 ROK 2011

W dniu 5 stycznia 2011 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację operacji pt. "Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa kulturowego w tym tradycji ludowej i rzemiosła dawnego z wykorzystaniem koła teatralnego dzieci i młodzieży". Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów objętych PROW na lata 2007-2013. Celem głównym operacji jest rozwijanie aktywności młodych ludzi, poprzez włączenie ich w działania mające przybliżyć i zachować dziedzictwo kulturowe obszaru objętego LSR. Kolejnymi korzyściami płynącymi z realizacji operacji jest zwiększenie potencjału kulturalnego oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej dostępnej na obszarze Turystycznej Podkowy. Całość operacji opiera się o działające na terenie Gminy Siepraw Koło Teatralne. W pierwszym etapie realizacji projektu opracowany został konspekt a następnie scenariusz. Kospekt objał obszar Turystycznej Podkowy i zawiera materiały opisujące zwyczaje, gwarę, stroje, obrzędy oraz teksty piosenek i przyśpiewek ludowych. Na podstawie konspektu opracowano scenariusz, zawierający wybrane elementy kultury ludowej obszaru objętego LSR.
Jednocześnie przeprowadzono na potrzeby projektu inwentaryzację dostępnego i możliwego do wykorzystania sprzętu dawniej wykorzystywanego w rzemiośle czy gospodarstwie domowym. Istotnym elementem projektu były warsztaty i próby z kołem teatralnym. Zakupiono stroje krakowskie wraz z kozakami ludowymi oraz chustami regionalnymi.
Zwieńczeniem projektu były występy dzieci, w tym jeden plenerowy na terenie LKS Karpaty 21 sierpnia 2011r. Projekt zakończono orz rozliczono we wrześniu 2011r.

W dniu 19 sierpnia 2011r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu podpisał umowę na realizację dwóch projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów objętych PROW na lata 2007-2013.

Pierwszy projekt nosi nazwę "Uchronić od zniszczenia i zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu ze zbiorem "starych" zdjęć obszaru i mieszkańców Gminy Siepraw". Celem operacji jest usystematyzowanie, zachowanie i przekazanie nowemu pokoleniu wiedzy na temat zwyczajów, obyczajów, życia społecznego oraz uroczystości kościelnych, rodzinnych, gminnych mieszkańców Gminy Siepraw z początku XX w poprzez wydanie albumu z fotografiami. Album zostanie wydany w połowie 2012r.

Kolejnym projekt pt. "Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa kulturowego Gminy Siepraw przez zakup strojów regionalnych i organizację warsztatów dla Grupy Folklorystycznej z Gminy Siepraw". Jego celem jest promocja obrzędów, tradycji, zwyczajów występujących na terenach wiejskich, z uwzględnieniem dziedzictwa Gminy Siepraw. Grupa Folklorystyczna pod kierunkiem instruktorów przygotuje występ zawierający unikatowe i charakterystyczna dla Gminy Siepraw zwyczaje. Zostaną również zakupione stroje krakowskie. Efekty pracy Grupy będzie można zobaczyć podczas Pikniku Folklorystycznego, organizowanego w Sieprawiu w sierpniu 2012r., oraz w trakcie Pikniku Integracyjnego "Siepraw bez barier" we wrześniu 2012r.


ROK 2010

W 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu złożył następujące projekty w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla małych projektów:

- "Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa kulturowego w tym tradycji ludowej i rzemiosła dawnego z wykorzystaniem koła teatralnego dzieci i młodzieży"

- "Promocja zwyczajów wiejskich Gminy Siepraw"

- "Uchronić od zniszczenia i zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu ze zbiorem "starych" zdjęć obszaru i mieszkańców Gminy Siepraw"

- "Podniesienie walorów estetycznych oraz zwiększenie oferty kulturalno - rekreacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu"


ROK 2009

Orkiestra Dęta „Sieprawianka” – rozwój tradycji muzycznych w Gminie Siepraw.


Złożony przez GOKiS w Sieprawiu wniosek na realizację zadania Publicznego pn. „Wzbogacenie oferty muzycznej Orkiestry Dętej Sieprawianka, stworzenie warunków rozwoju tradycji muzycznych w Gminie Siepraw” otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert „MECENAT MAŁOPOLSKI”. Realizacja projektu jest zaplanowana od połowy marca do początku maja 2009 roku. Przyznana dofinansowanie wynosi 8 500 zł. i zostanie przeznaczone na działania mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału muzycznego Orkiestry Dętej Sieprawianka min. zakup instrumentów muzycznych. Kwota dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi zaledwie połowę środków które zostaną przeznaczone na realizację zadania. Pozostałe środki konieczne do relacji projektu będą pochodzić ze środków GOKiS oraz sponsorów. W tym miejscu zwracam się z prośbą do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych które byłyby zainteresowana udziałem finansowym w projekcie o kontakt z biurem GOKiS w Sieprawiu ( telefon 517 680 602, ngro@siepraw.pl).

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

 

 

/Natalia Grochal/

Załączniki: